Modern till tutorverksamheten i Arcada

Modern till tutorverksamheten i Arcada

Annika började jobba på Arcada 1997, då som lektor på Sturegatan. 2002 flyttade hon till Drumsö och började jobba som studiehandledare. Hon hade även hand om handledningsprojektet top-7, ett ESF-projekt tillsammans med Prakticum som fokuserade på att bygga upp stödstrukturer för studerande. Det var där som tutorerna kom med i bilden, det som då kallades vän-tutor.

Målsättningen var att minska antalet avbrott under det första studieåret och öka genomströmningen. Man ville ha ett stöd av lite äldre studenter i vad det lönar sig att tänka på. I och med flytten till Arabiastranden och det nya campusområdet 2004 introducerades introdagarna, med rundvandringar och guidningar. På plats fanns då även studenter inom samma studieområde som man känner att man kan fråga och som har som uppgift att finnas till.

Utgångspunkten var då att ha åtm. En tutor per utbildning, dvs 20 stycken. I början var det enkelt att rekrytera tutorer. Det fanns en nybyggar-into när nya huset togs i bruk. Då var alla tutorer frivilligt med, utan några ersättningar eller studieveckor. Det som studerande fick var en tutor-kryssning som arrangerades av Arcada. Kryssningen fungerade både som utbildning och teambuilding. Kryssningen arrangerades av Annika i samarbete med Sandra Lindholm, Lena Rahikainen och Maria von Bonsdorff.

Kring 2005-2006 fick tutorerna 3 sp tillgodo från kursen organisation och ledarskap som var obligatoriskt för alla. 2014 ändrade kursupplägget och den möjligheten försvann. Istället skriver tutorerna idag en rapport över sitt arbete efter att tutor-perioden är slut. Rapporten godkänns av ASK som levererar dem vidare till Arcada som sedan för in en prestation på 5 sp.

Samarbetet med ASK kring tutorverksamheten inleddes ganska snabbt efter att tutorer kom på tals. Då hade man en indelning mellan marknadsföringstutorer, vanliga tutorer och i-tutorer. Men senare blev det svårare att rekrytera till alla olika och då beslöts att slopa marknadsföringstutorer. Eftersom ASK ända sedan grundadet haft en tutoransvarig i styrelsen, fast ansvaret i början låg på Arcada. Kring 2006-2007 flyttade ansvaret över till ASK. I dag är det ASK som rekryterar och väljer vem som blir tutorer.

Tutorutbildningarna som tidigare var en tvådagarsutbildning gick ut på att både lära känna varandra men också om t.ex. teorier om hur man lär sig. Få en förståelse för hur det kan vara svårare för vissa att lära sig eller hänga med. De får även verktyg för hur man kan stöda och bidra till att förbättra samhörigheten, gruppandan.

Tutorernas viktigaste roll är att vara ett ansikte ut för Arcada. De är Arcada-ambassadörer mot sina medstudenter men även externt. Det vi fått jobba med är att påminna alla att man som tutor representerar hela skolan, inte bara sin egen utbildning. Tutorer jobbar tillsammans, det är också där deras styrka ligger, i mångfald och deras olika personligheter. Det behöver finnas någon som har extra känslighet för de blyga, men också någon som är mera utåt och orkar hänga med på de studiefestligheter som arrangeras flera gånger i veckan. En bra tutor skall vilja vara tutor.

En av utmaningarna som Annika ser är att det saknas en kontinuitet i tutorarbete. Ofta är man tutor under ett år. Så när nästa läsår inleds är det 60 stycken nya tutorer som inleder sitt arbete, och får ofta göra om samma misstag som tutorerna före. Tutorverksamheten kunde även utvecklas för att bli mera av en studiementor.

Har du fler bilder?

Har du fler bilder?

ASK tutorering

ASK tutorering