ASK tutorering

ASK tutorering

Vartefter Arcada har vuxit har även ASKs tutorverksamhet vuxit, och läsåret 2016-2017 hade ASK ca 70 stycken tutorer varav ca 20 fungerade som internationella tutorer. Två av årets tutorer är Ann-Sofie Gustafsson och Mats Söderman.  

Ann-Sofie Gustafsson inledde sina fysioterapistudier hösten 2015. Själv kom hon från Åland till Helsingfors och Arcada för att studera. Precis som för alla gulisar var första kontakten med en tutor under de först studiedagarna. Redan under den första studiedagen så tilldelas gruppen en egen tutor som går rundvandring, finns till och svarar på eventuella frågor. Under de första veckorna är de även synliga i Arcada-huset och Campus-området med sina blåa t-skjortor och färgglada halare.

Ann-Sofie och hennes klass hade en egen tutor som samtidigt fungerade som internationell tutor och de såg inte så mycket av hen. Det var kanske också en av orsakerna varför Ann-Sofie själv valde att under våren 2016 ansöka till ASK för att bli tutor. Alla som ansökt kallas till intervju och tilldelas en förhandsuppgift som de skall göra. Efter några veckor får man sedan beslut vem som valts till tutor för kommande läsår. Efter att man blivit vald till tutor fick man välja vilket område man helst ville jobba inom, t.ex. evenemang, sitzar, marknadsföring, sightseeing eller helper. Ann-Sofi valde sitz-gruppen och skulle då tillsammans med 10 andra tutorer ansvara för att genomföra gulissitzarna. Inom gruppen beslöt man vem som fick vilket ansvarsområde. Ann-Sofie fungerade som ordförande för hela gruppen. Tillsammans ordnade gruppen under hösten 2016 fem stycken gulissitzar med ca 60 deltagare per sitz. En av sitzarna ordnades för internationella studerande. Som toastisar fungerade ASK aktiva.

Ann-Sofie sökte till tutor för att få lära känna nya människor, vara med och hitta på evenemang. Sen ville jag själv vara en bättre tutor än den som jag själv hade som gulis.

Hur mycket tid man lägger ner på tutorskapet är helt individuellt. Sen är det också mycket fast i gulisgruppen som man blir tutor för. Vissa grupper vill ha mera kontakt med sin tutor och andra mindre. Men såklart sätter man ner den tiden som man känner att man har att ge. Första veckorna är intensiva. Det är mycket som händer, många evenemang och aktiviteter. Sen planar det ut under hösten.

För de som är intresserad av att ytterligare jobba som tutor så kan man delta i en utbildning som ordnas av Arcada för att delta i skolbesök, högskoledagen och mässor. På utbildningen gås igenom hur man skall representera Arcada och en kort introduktion om alla olika utbildningar samt vilka de vanligaste frågorna brukar vara.

Själv tycker Ann-Sofie att det var roligast i början när alla föreningar ordnade evenmang, man fick träffa en massa gulisar, fick hänga tillsammans och bara finnas till hands. Roligt var såklart också gulisintagningen och gulissitazarna. Det känns bra också såhär i efterhand att allt gick så bra. Tidtabellerna höll, allt flöt på, ingen blev för full, ingen skadade sig, inga poliser kom på besök, inga klagomål från grannarna och inget extra stök. Så det känns bra.

“Jag har fått öva på att vara öppen och social, prata med alla olika typer av människor. Jag har också lärt sig att ordna sitzar, organisera och planera. Även att samarbeta, vilket inte alla gånger är det lättaste. Jag känner också att jag blivit bättre på att släppa kontrollen, delegera och lita på andra.”

Tutorerna är oerhört viktiga. Som gulis har man hemskt lite på koll när man kommer till en ny högskola, och då behöver man ha en person som man kan lita på, fråga och be råd av. Man blir även meddragen på olika evenemang och lära sig annat också än det manlär sig genom att gå på föreläsningar. Det är jätteviktigt.

Vill man träffa nya människor, anta nya utmaningar skall man absolut söka sig till tutor. Jag har tyckt att . Man får lära sig mycket nytt, och se lite annat än Arcada och det vad studierna har att ge.

Som Internationell Tutor skall du vara redo hjälpa till

Mats han valde att bli en s.k. Internationell tutor, som tar hand om de studerande som kommer från andra länder till Arcada för att studera till en examen eller på ett kortare utbyte.

“För mig var det intressant att att träffa människor från andra länder. Man blir mera Att man är involverad i deras studier i Finland och vad som behövs för att klara vardagen” berättar Mats.

I-tutor handlar mera om att lära känna kulturen. Med utisar har man hela tiden kontakt, ända från dagen de kommer till landet. Alla får en tutor, vilket betyder att de flesta i-tutorerna har fler än en studerande att ta hand om. Slumpmässigt väljs det ut vilka studerande som vilken tutor får, men ofta har man ändå kontakt med hela studiegruppen.

En bra tutor enligt Mats skall vara utåtriktad, redo att hjälpa till och oavsett vad de behöver skall man försöka hjälpa. Viktigt också att man regelbundet håller kontakt, vissa kanske inte alltid vågar be om hjälp eller fråga, därför är det viktigt att man själv är aktiv och håller kontakten. Så klart är det väldigt individuellt, vissa har ett större behov av sin i-tutor och andra mindre.

För att hålla kontakten och informera om olika evenemang och händelser har tutorerna och studerande en gemensam FB-grupp. Där är tröskeln låg att fråga om hjälp.

ASK ordnar även evenemang för utbytesstuderande, bl.a. international dinner där alla deltagare gör en rätt från sitt eget hemland. International sitz som också den riktar sig till utbytesstuderande och internationella studerande är en sitz som går på engelska, där får deltagarna lär sig den finlandssvenska sitzkulturen. Förutom fester ordnas även olika slags resor på egna initiativ. Bl.a. var Mats och hans studerande till Lappland.

Söker man för att bli tutor, så måste man vara beredd på att ställa upp för andra.

Modern till tutorverksamheten i Arcada

Modern till tutorverksamheten i Arcada

En samling årsfestbilder

En samling årsfestbilder