De tre musketörerna

De tre musketörerna

På rökrutan ytterom Lilla Hanken på Drumsö möttes företagsekonomistuderande Mikko Länsiluoto och Christer Carlsson för första gången, året var 2001. Mikko hade fått en idé om att han ville bli tutor, och tyckte han skulle övertyga de övriga som stod där att de också skulle joina. Christer blev inte övertygad men däremot verkade de ha mycket gemensamt och det var just där som en lång vänskap föddes.

På tutorutbildningen som ordnades följande vår för de nya tutorerna fanns en av de äldre tutorerna på plats, Benjamin Harf (tidigare Packalén). Benjamin som studerade till ingengör befann sig normalt på Skogsmansgränden, och det var inte så vanligt då att man umgicks enheterna emellan. Men under det året sågs Mikko och Benjamin vid flera tillfällen på olika ABI-infon som ordnades i samarbete mellan tutorerna och högskolan.

Samtidigt som Mikko fungerade som tutor blev Mikko och Christer intresserade av att bli aktiva i deras egna ämnesförening Hanse sf. De ville liva upp föreningen och ordna fler fester. Killarna blev invalda i Hanses styrelse och de kom igång med sitt festfixande. Det var också på de här festerna som Benjamin och Christer lärde känna varandra bättre. För Mikko så räckte det inte med studierna, tutorjobbet och styrelseplatsen i Hanse. För han ville även bli tutoransvarig i ASK styrelse 2003. Valet av tutoransvarige gjordes av tutorerna och just det här året fanns det två kandidater, Mikko Länsiluoto och Benjamin Harf. Slutligen så vann Mikko med någon enstaka röst. Det var lite småkyligt mellan killarna i några dagar, men ganska snabbt så kom deras samarbete igång igen. I den nya ASK styrelsen fungerade därmed Mikko som tutoransvarig och Benjamin som ekonom.

Tillsammans började de ordna en hel massa fester och dra in pengar till föreningen. Samma år initierade killarna många av ASK fester som fortfarande lever kvar i denna dag. Amazing race ordnades för första gången våren 2003 efter tutorutbildningen. Mikko och Bene ordnade den första upplagan av evenemanget.

I normal ordning arrangerade högskolan en tutorutbildning i samarbete med ASK hösten 2003. Det var första gången som det ordnades enligt nytt koncept, med kvällsfest på trendplats inne i centrum. Det var via Mikkos kontakter till SK som festen ordnades på Tiikeri. Tom Love band uppträdde på festen.

Christer han hängde med på alla ASK fester som hangaround och hjälpte Mikko och Bene med allt möjligt. Själv jobbade han vid sidan om studierna på familjeföretaget MainosOilio, där han efter sin utexaminering även blev VD. MainosOilio erbjuder trycktjänster och därför kan man också se MainosOilios logo på de flesta av ASK planscher och annat tryckmaterial.    

Både Mikko och Bene har suttit med flera år i ASK äldresråd, både som medlemmar och Bene som ordförande.

Man kan också säga att de här tre männen blivit uppmärksammade för sina uppoffringar för studerandekåren samt sina ämnesföreningar.

Mikko tilldelades 2004 ASK förtjänsttecken i silver och 2012 ASK förtjänsttecken i guld.

Benjamin tilldelades ASK förtjänsttecken i silver 2003, ASK förtjänsttecken i guld 2008 och 2017 utnämndes han till ASK hedersmedlem nummer 5. 2008, när det första Pro Ask delades ut, gick diplomet till MainosOilio och Christer för ett långt samarbete. Christer mottog även ASK förtjänsttecken i silver år 2012.

“Vi hade alltid roligt tillsammans. Chris han var inte så värst intresserad av att sitta i styrelsen men ville gärna hänga med oss, hjälpa till och ha roligt.” - Mikko

IMG_0527-ANIMATION.gif

Bene utexaminerades våren 2005. Mikko klar vårvintern 2006 och Christer hösten 2007.

Vad kommer de då ihåg från sin aktiva tid i ASK? Jo att det var mycket att göra, men det var så mycket bra människor runtomkring en så det kändes aldrig jobbigt eller tungt. Det fanns alltid någon till hands och som man kunde be om hjälp om. Det som inte var lika uppmuntrande var alla FMG-möten där ASK stadgar diskuterades. Många gånger var det frågan om fula spel för att få olika beslut igenom, som allt som oftast motsattes av någon annan gruppering inom kåren/ämnesföreningarna. Benjamin kommer starkt ihåg ett FMG-möte från våren 2004, när det fanns flera viktiga ärenden på föredragningslistan. Det var inte ovanligt att mötena blev utdragna och kunde hålla på till 1-2-tiden på natten. “Det positiva så här i efterhand är väl att man lärt sig sätta tid på sådant som är relevant och viktigt.” konstaterar Benjamin.

15 år efter deras aktiva tid i ASK har det funnits tid att reflektera över vad de lärt sig. För Christer har vänskapsbanden som han knutit absolut varit det bästa. Han får medhåll av både Mikko och Benjamin. “Ännu idag om om man någonsin behöver hjälp så vet man vem man ringer, och vice versa. Under studietiden umgicks vi så mycket, att man är så vuxen, att man vet man står. Man har vuxit upp tillsammans, man har lärt känna varandra så bra och vet att vi är likasinnade och har samma värderingar och prioriteringar, gemensamma intressen i företagande, som utvecklas åt samma håll också efter styrelsen.” konstaterar Christer.

Benjamin kommer inte ihåg att någonting skulle ha varit jobbigt. Det var en intensiv tid, man prioriterade sin fritid för att vara tillsammans med sina studie- och aktivvänner. Det skapar livslånga vänskapsband.

Mikko han kommer speciellt ihåg alla roliga fester som de arrangerade i Hanse och ASK. Alla bus de gjorde i samband med Valborgsfirande. “Det goda med minnen är att man lyckas glömma det dåliga och att man bara kommer ihåg det goda.” konstaterar Mikko.

Roligt har det varit och bättre blir det.

Askbladet har fötts

Askbladet har fötts

ASK utrymmen 1997-2017

ASK utrymmen 1997-2017