Askbladet har fötts

Askbladet har fötts

Första Askbladet utkom 1998, under ledning av chefredaktör Christoffer Fodstad och med Christian Lindberg som styrelseordförande.

I reglementet för Askbladet framkommer det att det är studentkårens medlemstidning som skall utkomma fyra gånger per år. Den är avsedd för ASKs intressenter, men i huvudsak ASKs medlemmar. Det skall vara en politiskt obunden tidning och som kontrolleras av ASKens styrelse som även fungerar som utgivare av tidningen. Askbladet får inte användas för återförsäljning. Om den säljs sker det endast av ASKens styrelse och inkomsterna av en sådan försäljning tillhör enbart ASKen.

Andra punkter som kall läsas i reglmentet daterat 28.4.1999:

  • ASKens styrelse anställer och har rätt att avskeda chefredaktören
  • Innehållet i Askbladet får inte orsaka själslig eller annan skada
  • All Asbladets egendom tillhör ASKen
  • ASKens ordförande är skyldig att skriva ett arbetsintyg till Askbladets chefredaktör
  • Dessa reglementen är inofficiella och kan ändras på två på därpå följande styrelsemöten.

Askbladets logo gjordes av Jesse Kamras och fanns med på det andra numret av Askbladet och framåt.

Till ASK bladet såldes annonser till företag enligt följande prissättning

  • Helsidesannons 2000 mk
  • Halvsidesannons 1000 mk
  • Fjärdedelssida 500 mk

Man lyckades även sluta annonseringspaket med bland annat Radio Extrem, som 1999 fick fyra halvsides annonser för 550 mk styck.

15.10.1998 har ASKen mottagit en faktura för en upplaga på 1200 av Askbladet, slutsumman 7840,94 mk. Då anlitade man ett företag som hette Hannun Tasapaino.

I det första numret, som hade en upplaga på 700 exemplar kan läsas i inledningen: "Vi i redaktionen har gjort vårt bästa för att Askbladet skall vara den rätta typens informationskanal för dig som studerar i vår gemensamma organisation. På tal om Arcada och ASK (Arcada Studentkår) kan man konstatera att det hänt mycket under det gångna året. Sedan ASKen grundades har nya verksamhetsformer inom studentkåren kommit igång, var av detta informationsblad är en av dem. Syftet med Askbladet är att informera dig om det som händer på varje respektive institution i Arcada. "

PARTYPRISSARNA FRÅN ÅLAND OCH KYRKSLÄTT

PARTYPRISSARNA FRÅN ÅLAND OCH KYRKSLÄTT

De tre musketörerna

De tre musketörerna