PARTYPRISSARNA FRÅN ÅLAND OCH KYRKSLÄTT

PARTYPRISSARNA FRÅN ÅLAND OCH KYRKSLÄTT

Hösten 2004 inledde två för varandra då okända killar sina mediastudier på Arcada, Stefan Gustafsson från Åland och Henri “Jäppi” Savolainen från Kyrkslätt. Eftersom ingendera av dem är speciellt osocial eller blyg tog det inte många veckor för båda hade hittat nya vänner och blivit rektyterade till den då relativt nya ämnesföreningen Commedia.

Båda kommer ihåg deras första Analogtripp, en fältkurs i kommunikation och samarbete som ordnas av andra årets mediestuderande för första årets mediestuderande. Med på trippen fanns två “veterander” och aktiva i Commedia, Robert “Robi” Fagerman och Niki Hamro som inte var sena med att övertyga killarna om att de var rätt typer för att vara med i Commedias styrelse. När det var dags för höstmöte och val av ny styrelse fick killarna med sig hela klassen på mötet och en ny styrelse valdes som till största delen bestod av studerande från deras klass. För ordförandeposten fanns två kandidater, Stefan och Jäppi, där rösterna slutligen låg till Jäppis fördel. Efter ett festfyllt år i Commedia kände ingendera att de var riktigt färdiga med det aktiva studielivet. Jäppi kommer ihåg en kryssning där den dåvarande ASK ordförande Jenny Lagerholm (då Harju) övertygade honom att ställa upp som ordförande.

Stefan och Jäppi kommer ihåg att ASK då upplevdes som något så mycket större än ämnesföreningarna och på ett sätt så var det att stiga i karriären också att gå med i ASKs styrelse. Samtidigt ville de göra Commedia och mediastuderande ännu mera hörda inom skolan, och i ASK styrelsen 2006 satt hela 4 mediastuderande.

För Stefan och Jäppi var målsättningen med sitt syrelsearbete att ha så roligt som möjligt. Dvs ordna de bästa festerna för studerande, ordna de bästa rabatterna och föra fram studerandes röster inom högskolan. För dem båda har det alltid varit viktigt att aktivt jobba för att förbättra kvalitén på den undervisning och utbildning som högskolan ger. Nu i efterhand önskar de att ha jobbat ännu mera för att göra studerandes röster hörda. Själva tycker de att kårens arbete till 1/3 borde vara studiepolitik och 2/3 föreningsledning.

Mycket av deras tid gick åt till Cor-husprojektet. Stefan satt med i planeringsgruppen inför bygget och båda två var måna om att huset skulle bli så familjärt som möjligt, någonstans var studerande kunde hänga tillsammans och ha roligt. Det var ett stort ansvar som de aktiva hade som drev verksamheten i Cor-huset, speciellt då när det drevs av ett aktiebolag. Helt ärligt är de båda osäkra ännu nu i efterhand om de förstått allt det vad de juridiska papper som de skrivit sina namn under.

Det är också det som både Stefan och Jäppi tagit med sig efter sin studietid och aktiva år inom Commedia och ASK; Ledarskap, organisationsförmågan, beslutsförmåga samt alla kontakter som man knutit. Även det att man kunde ordna fester och evenemang, utan ekonomiska förutsättningar. Man lärde sig att jobba med det lilla som fanns, någonting som definitivt är en bra erfarenhet idag. De ser båda positivt tillbaka på sin studiertid och aktivtid. Naturligtvis är det mycket som de kanske skulle ha gjort annorlunda, speciellt när det kommer till prioriteringar och vad man stressade upp sig för, ofta onödiga saker.

Båda tycker att ASK har en jätte viktig funktion i Arcada. Där var Arcada måste stå för det officiella kan ASK och ämnesföreningarna stå för det inoffieciella. Det är också det som gör hur många upplever sin studietid. Man kommer ihåg alla bra fester, roliga evenemang eller annat som hänt i ÄF-rummet eller ASK officen, men man kanske inte kommer ihåg de bra eller dåliga kurserna man gick. ASK är också den som med öppna armar tar emot alla nya studerande som kommer till Arcada. Utan ASK skulle man bara komma till ett stort hus och inte känna någon.

De hoppas båda två att de ännu nu efteråt skulle kunna fortsätta ge tips och vinkar till dagens aktiva om vad det lönar sig att prioritera och vad man inte skulle behöva sätta så mycket energi på. Samtidigt vill de inte heller vara gamla gubbarna så promt håller fast i att allt måste göras så som det gjorts tidigare. En förening och studerandekår skall utvecklas, nya traditioner skapas, det är det viktigaste.

 

Jäppis roligaste minne

11321726656_d396a9b160_o.jpg

Det var ASK årsfest, 2006. Jag var ordförande och skulle naturligtvis hålla tal. Men under kvällen så lyckades jag hålla två tal, men jag kommer endast ihåg ett av dem. Kvällen slutade i Cor-huset sittandes i ASK-officen, utan skor och ätandes dominokex.

Stefans roligaste minne

stefan_gustafsson.jpg

Det var ASK årsfest, oklart vilket år. Men jag var laddad för fest, en fest som jag hade väntat på länge. Jag hade köpt åt mig en bunt med drinkbiljetter. När vi kommer till efterrätten och jag kanske har en biljett kvar knackar marskalken in kvällens “Talet till kvinnan” av Stefan Gustafsson. Av någon orsak hade jag totalt lyckats glömma att jag skulle hålla ett tal. Det fanns inget tal nedskrivet och jag var rejält berusad. Så det blev att improvisera, och vad jag kommer ihåg så blev det ändå ganska bra.

STBL artiklar med/om/av ASK

STBL artiklar med/om/av ASK

Askbladet har fötts

Askbladet har fötts