ASK förtjänsttecken

ASK förtjänsttecken

ASKs första förtjänsttecken delades ut 1999 på ASKs första årsfest. Då fanns det två olika förtjänsttecken, Förtjänsttecken av I klass och Förtjänsttecken av II klass.

Förtjänsttecken av I klass 1999

tilldelas Christian Lindberg för det ovärderligt arbete han gjort för Arcada Studentkår som den drivande kraften bakom grundandet av studentkåren och som dess förste ordförande. Genom den hängivelse han visat och det ansvar han åtagit sig är studentkåren vad den är idag.

tilldelas Henrik Wolff för insatser som möjliggjort grundandet av Arcada Studentkår och dess fortsatta verkan. Med hans entusiasm och positiva backning har Arcada Studentkår kunnat etablera sig som en betydande del av den finlandssvenska studievärlden.

Förtjänsttecken av II klass 1999 tilldelades hela styrelsen 1998

Johanna 'Jussi' Lindström
Mats Madsen
Kim Sahlstedt
Patrik Ansa
Anneli Kvickström

Samt

Hans 'Hanso' Ahlström
Siv-Inger Wikman

8.11.2002 utsågs den första hedersmedlemmen, vilken blev studerandekårens första styrelseordförande Christian Lindberg. Däremot fanns det en liten hak i utnämningen. Den träder i kraft i samband med att han utexamineras från Arcada (då Tekniska läroverkets kamratförbund)

2003 ändrade man namn på förtjänsttecknena till förtjänsttecken i silver och förtjänsttecken i guld.

2006 infördes ett nytt förtjänsttecken, Cor-hus medalj. Medaljen delades ut på Cor-husets invigningsfest 26.1.2007. Förtjänsttecknet tilldelades Henri Savolainen.

2007 infördes ett ny form av förtjänsttecken på initiativ av Lars Lundsten, Georg von Wendt stipendium. Alla specialföreningar och ASK fick nominera kandidater som sedan en tillsatt priskommitté tog ställning till. Stipendiet har ett värde av 500 €. På ASK årsfest 21.11.2008 delades det första stipendiet ut

Första stipendiet tilldelades Linda Helenius (nu Ekman), dåvarande styrelsemedlem i ASK med följande motivering. “För att hon förutom en lång rad förtroendeuppdrag inom HanSeSF och ASK haft god framgång i studierna samt bland annat undersökt förbättring av kommunikation mellan lärare och studerande.

Eftersom i förtjänssteckensstadgan står att förtjänsttecken i silver och guld enbart kan tilldelas studerande infördes också 2008 ett annat förtjänsttecken i form av ett diplom. Ett diplom kan tilldelas företag eller personer som gjort någonting betydande för studerandekåren eller dess verksamhet. Första diplomet delades ut till Christer Carlsson, MainosOilio Oy. Diplomet döptes i ett senare skede om till Pro ASK. 

Det har även införts en styrelsemedaljen som är en representationsmedalj. Medaljen skall bäras på representationsuppdrag, så som årsfest och därmed jämförbara tillfällen samt andra värdiga till ställningar. Medaljen bärs inte vid festligheter av privat natur. 

Förtjänstteckenkommitté

Enligt stadgarna skall förtjänstteckenkommittén består av fem till sex av fullmäktige utsedda medlemmar, av vilka en skall vara ASK styrelsemedlem och de övriga gärna representera specialföreningarna och alumner. En av medlemmarna i förtjänstteckenkommittén skall om möjligt även ha suttit i förtjänstteckenkommittén föregående år. 

Hedersmedlemmar

ASK har 2017 fem stycken hedersmedlemmar. ASKs hedersmedlemmar skall ha stött ASK på ett sätt som säkrat verksamhetens kontinuitet. Hedersmedlemmarna tilldelas även en medalj som liknar förtjänsttecken i guld, men bärs som ett halsband gjort av ASK kårband. 

ASKs hedersmedlemmar är
Christian Lindberg
Henrik Wolff
Niki Hamro
Iselin Krogerius-Thermann
Benjamin Harf

ASKs ikraftvarande förtjänstteckenstagda hittas på ASKens hemsida

En samling årsfestbilder

En samling årsfestbilder

Alla studerandes Cor-hus

Alla studerandes Cor-hus