Fatgillet, en alumnförening för ASK och Novium

Fatgillet, en alumnförening för ASK och Novium

Fatgillet är en registrerad alumnförening för dem som utexaminerats från Arcada och Sydväst (idag Novia). Föreningen grundades 8.3.2000 och har som syfte att skapa nätverk, erbjuda olika träffar, fortbildningar, exkursioner och andra evenemang för att främja den finlandssvenska studerandekulturen och upprätthålla kontakten mellan medlemmar, nya utexaminerade och studerande som är i slutskedet av sina studier. Fatgillet har en styrelse som årligen väljs på höstmötet. För yrkeshögskolorna är alumnföreningen en viktig kontakt till arbetslivet och stora möjligheter för fortbildningssamarbete och föreläsare. Alumnföreningens närmaste samarbetspartners är Novium, studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia, ASK och bådas underliggande special- och lokalavdelningar.

Fatgillet försöker i mån av möjlighet representera på på föreningarnas årsfester för att sprida information om föreningen och hur man kan ansöka om medlemskap.Därtill ordnar Fatgillet egna evenemang dit studerande och samarbetspartnerna bjuds in. Några av de mest välbesökta evenemangen under åren är sommarpicknicken som ordnas varje sommar på Sveaborg, Julfesten, Oktoberfest, Fatbowl, Måndagsölen och årsfesten såklart. Aktiviteten inom föreningen har varierat lite under de senaste åren. Mycket av alumnverksamheten har respektive högskola själv tagit över, och i dagsläget så är Fatgillets främsta uppgift att upprätthålla kontakten mellan alumner, gamla studieaktiva och medlemmar från de olika föreningarna.

För sina medlemmar har Fatgillet skapat en sluten grupp för Facebook där olika evenemang marknadsförs och information om t.ex. vår- och höstmöten annonseras. Därtill har de en öppen sida på Facebook samt en hemsida.

Intressebevakning på nationell nivå

Intressebevakning på nationell nivå

Vem är georg von wendt?

Vem är georg von wendt?