ASK styrelse och fullmäktige 2015

ASK styrelse och fullmäktige 2015

Fullmäktige

Ordförande Räisänen Jani, LSK
I vice ordförande Lytz Oscar, TLK
II vice ordförande Huhtela Ella, TLK - 15.9.2015

Bergman Samantha
Granlund Oliver
Gripenwaldt Antonia
Häggman Johanna - 11.5.2015
Kirilova Stefani
Nix Paul -1.10.2015
Nurminen Teea - 11.5.2015
Poppius Nino - 1.10.2015
Pundars Sebastian  - 1.10.2015
Spennert Winston
Vierinen Jenna
Westergård Sebastian

Suppleanter
Huhtela Stina - 1.10.2015
Selin Henri

Styrelse

Ordförande Julin Ida
Vice ordförande Johansson Frida
Intressebevakning Kortelainen Jenna
Tutorering Grimm Patricia
Evenemang och kommunikation Sjöholm Markus
Idrott och motion Partanen Sebastian 11.5.2015 -

UTMÄRKELSER

Förtjänsttecken i silver
von Bonsdorff-Hermunen Maria
Malm Anna-Maria

Georg von Wendt priset
Ekholm Mikael

SEKRETERIAT

Generalsekreterare Jenny Tabermann
Kommunikations och medlemssekreterare Maria Schmidt

ASK styrelse och fullmäktige 2017

ASK styrelse och fullmäktige 2017

ASK styrelse och fullmäktige 2014

ASK styrelse och fullmäktige 2014