ASK styrelse och fullmäktige 2012

Fullmäktige

Ordförande Randers Jonas, HoSK
I vice ordförande Reunanen Melissa, LSK
II vice ordförande Högström Sandra, HoSK - 31.7.2012

Åkerman Vanessa 25.9.2012 -
Biström Dennis
Blomqvist Elin
Grönholm Maria
Holmberg Kira
Kassila Kiia
Kamotskin Marika
Lindström Ina
Schmidt Maria
Ståhlström Nanna
Sundman Richard
Sörensen Nathalie

Suppleanter
Blomberg Anders
Boijer Mikaela
Eskman Sonja
Huttunen Henri
Lassenius Michael
Rahikka Kasper
Schultz Johanna
Skogman Joakim
Uutinen Lotte-Marie
Åkerlund Sara

Styrelse

Ordförande Sandqvist Nanna
Vice ordförande och Högskolepolitiskt ansvarig Andersson Christoffer
Socialpolitiskt ansvarig Nyholm Henrik
Tutoransvarig Saarinen Alexandra
Internationella ärenden Sjöberg Patrik  - 04.09.2012
Oey Sebastian 04.09.2012 -
Motion Jenna Martikainen
Evenemang Laurén Magnus

Utmärkelser

Hedersmedlem
Krogerus-Therman Iselin

Förtjänsttecken i guld
Länsiluoto Mikko

Förtjänsttecken i silver
Ahokas Lotta
Carlsson Christer
Ekholm Jessica

Cor-hus medalj
Laurén Magnus

Georg von Wendt priset
Martikainen Jenna

Sekretariat

Generalsekreterare Tabermann Jenny
Kommunikations och medlemssekreterare Vikström Jessica  - 22.7.2012
Lydman Patrik 1.8.-22.11.2012

ASK styrelse och fullmäktige 2014

ASK styrelse och fullmäktige 2014

ASK styrelse och fullmäktige 2011