ASK styrelse och fullmäktige 2009

ASK styrelse och fullmäktige 2009

Fullmäktige

Ordförande Välisaari Sonja, HoSK
I vice ordförande Helenius Linda, HanSe SF
II vice ordförande Harf Jeanette, Commedia

Andtbacka Mathias
Carlsson Lena
Edgren Johannes
Ericsson Bettina
Falck Charlotta
Hinders Jenny
Holmberg Christoffer
Holmström Cecilia
Hurmerinta Janica
Hytönen Julia
Hägglund Jannica
Kassinen Daniel
Ketonen Mikko
Mickos Cecilia
Orsiwskyj Sebastian
Pinomaa Rasmus
Raappana Emil
Tegengren Jens
Tåg Rasmus

Suppleanter
Jansson Stefan
Lönnqvist Tom
Sjöblom Lars

Styrelse

Ordförande Söderholm Camilla
Vice ordförande Gustafsson Dan
Högskolepolitiskt ansvarig Aalto Hannu
Socialpolitiskt ansvarig Hongelin Ira
Tutoransvarig Uutinen Lotte-Marie
Internationellt ansvarig Ahokas Lotta
Kommunikationsansvarig Blomqvist Freja
Idrott och motion Blomberg Robin

Funktionär
Grafiker Klinkman Samuel

UTMÄRKELSER

Hedersmedlem
Hamro Niki

Förtjänsttecken i silver
Gustafsson Dan
Jakobson Kjell

Cor-hus medalj
Uutinen Lotte-Marie
Hytönen Julia

Georg von Wendt priset
Ahokas Lotta

SEKRETARIAT

Generalsekreterare Fagerholm Camilla - 11.12.2009
Söderholm Camilla (tf) 11.12.2009 -

ASK styrelse och fullmäktige 2010

ASK styrelse och fullmäktige 2010

ASK styrelse och fullmäktige 2008

ASK styrelse och fullmäktige 2008