ASK styrelse och fullmäktige 2008

ASK styrelse och fullmäktige 2008

Fullmäktige

Ordförande Raappana Emil, TLK
I vice ordförande Christides Samantha, HanSe SF
II vice ordförande Kassinen Daniel, HanSe SF

Bruce Harriet
Bäckman Krister
Eloranta Sonja
Fagerström Karl
Flink Martin
Fransman Ida
Holmström Cecilia
Hytönen Julia
Lehman Irina
Lundell Heidi
Mannström Jessica
Piispanen Hanna
Orsiwskyj Sebastian
Sjöblom Lars
Smeds Fanny
Strömsholm Freddy
Tåg Rasmus
Wikström Ida

Suppleanter
Andtbacka Mathias
Antell Emelie
Forslund Patrik
Holmberg Christoffer
Högström Christopher
Limnell Martin
Lundqvist Sophie
Murto Armi
Nilsson-Ollandt Charlotte
Strandberg Robert

Styrelse

Ordförande Harf Jeanette
Vice ordförande och information Helenius Linda
Tutoransvarig Blomqvist Daniela W.
Evenemang och marknadsföring Gustafsson Dan
Högskolepolitiskt ansvarig Petas Tony
Socialpolitiskt ansvarig Bachér Viveca
Intern- och alumniansvarig Björk Magnus
Internationellt ansvarig Tabermann Jenny
Cor-hus ansvarig Wähling Helena

Funktionär
Grafiker Granqvist Peter

Utmärkelser

Förtjänsttecken i guld
Packalén Benjamin

Förtjänsttecken i silver
Harf Jeanette
Tabermann Jenny

Cor-hus medalj
Söderholm Camilla

Georg von Wendt
priset Helenius Linda

Diplom
MainosOilio Oy

Sekretariat

Generalsekreterare Ekström Camilla

ASK styrelse och fullmäktige 2009

ASK styrelse och fullmäktige 2009

ASK styrelse och fullmäktige 2007