ASK styrelse och fullmäktige 2007

Fullmäktige

Ordförande Isacsson Niclas, TLK
I vice ordförande Savolainen Henry, Commedia
II vice ordförande Fagerström Karl, HanSe SF

Andtbacka Mathias
Björk Magnus
Fagerstedt Daniela
Georgs Josefina
Harf Jeanette
Holmberg Patrik
Karlsson Lena
Laine Anna-Maija
Laine Sebastian
Lehman Irina
Limnell Martin
Lindström Casimir
Länsiluoto Eva
Raappana Emil
Roos Martin
Sippel Stefan
Villanen Katarina
Wolff Victor
Wähling Helena

Suppleanter
Christides Samantha
Collin Malena
Fagerholm Henri
Gothoni Gunnar
Högström Christopher
Johansson Nicolina
Jousmaa Heidi
Kassinen Daniel
Lindén Annika
Mannström Jessica
Nyberg Ingela
Strandberg Robert
Tallberg Niclas

Styrelse

Ordförande Murto Armi
Vice ordförande Holmsten Catarina
Tutoransvarig Piispanen Hanna
Idrotts- och kulturansvarig Hortling Peter
Högskolepolitiskt ansvarig Helenius Linda
Socialpolitiskt ansvarig Forsman Nea
Alumniansvarig Janhem Jonas
Internt ansvarig Kallio Heidi
Cor-hus ansvarig Mattsson Petra

Funktionär
Internationellt ansvarig Istvan Mák

Utmärkelser

Förtjänsttecken i guld
Murto Armi
Virta Walter

Förtjänsttecken i silver
Helenius Linda
Karlsson Lena

Cor-hus medalj
Blomqvist Daniela
Harf Jeanette
Mattsson Petra
Wähling Helena

Sekretariat

Generalsekreterare Törnqvist Katarina - 2.7.2007
Ekström Camilla 20.8.2007 -

ASK styrelse och fullmäktige 2008

ASK styrelse och fullmäktige 2008

ASK styrelse och fullmäktige 2006