ASK styrelse och fullmäktige 2006

Fullmäktige

Ordförande Virta Walter, TLK
I vice ordförande Harju Jenny, HoSK
II vice ordförande Jakobsson Kjell, TLK

Berg Anders
Blomqvist Daniela
Ekström Camilla
Erlands Eva
Fagerstedt Daniela
Fagerström Karl
Grundström Daniela
Harju Heidi
Hortling Peter
Johansson Nicolina
Jousmaa Heidi
Kallonen Daniela
Limnell Martin
Länsiluoto Eva
Mattsson Petra
Nyberg Ingela
Roos Martin
Taimitarha Janina

Styrelse

Ordförande Savolainen Henry
Vice ordförande Nurmi Jenny
Infosekreterare Karlsson Lena
Tutoransvarig Sippel Stefan
Idrotts- och kulturansvarig Wolff Victor
Internationellt asnvarig Ascherl Stefan
Socialpolitiskt ansvarig Murto Armi
Alumniansvarig Gustafsson Stefan

UTMÄRKELSER

Förtjänsttecken i silver
Murto Armi
Savolainen Henri
Sippel Stefan

Cor-hus medalj
Savolainen Henri

SEKRETARIAT

Generalsekreterare Törnqvist Katarina

ASK styrelse och fullmäktige 2007

ASK styrelse och fullmäktige 2005