ASK styrelse och fullmäktige 2005

Fullmäktige

Ordförande Fagerman Robert, Commedia
I vice ordförande Länsiluoto Mikko, HanSe SF
II vice ordförande Isaksson Niclas

Berg Anders
Blomberg Anders
Blomqvist Daniela
Blummé Anna
Ekström Camilla
Fagerman Robert
Gumse Johanna
Holmberg Patrik
Isaksson Niclas
Jankes Andreas
Länsiluoto Eva
Martin Kajsa
Niemi Mark
Nurmi Jenny
Tonberg Mari
Träskelin Stefan
Weckman Nina
Wiksten Annette
Von Wright Minea

Styrelse

Ordförande Harju Jenny
Vice ordförande & Socialpolitiskt ansvarig Virta Walter
Högskolepolitiskt ansvarig Karlsson Lena
Infosekreterare Salo Catariina
Tutoransvarig Gothoni Gunnar
Idrotts- och kulturansvarig Andersson Mathias
Internationellt anSvarig Collin Malena
Web- och kopieringsansvarig Weckman Markus

Utmärkelser

Förtjänsttecken i silver
Collin Malena
Länsiluoto Mikko

Sekretariat

Generalsekreterare Törnqvist Katarina

ASK styrelse och fullmäktige 2006

ASK styrelse och fullmäktige 2004