ASK styrelse och fullmäktige 1999

Fullmäktige

Ordförande Ahlström Hans, TLK
I vice ordförande Sahlstedt Kim, HanSe SF
II vice ordförande Marsti Jannika, HoSK

Eklöf Albin
Fjäder Maria
Forsman Ghia
Kvickström Anneli
Lindberg Christian
Lindberg Niklas
Lund Henrik
Madsen Mats
Martuine Hannus
Nabb Rosita
Pehkurinen Patri
Riska Thomas
Tallberg Anette
Virtala Mikko
Weckström Niklas
Westin Viktoria

Styrelse

Ordförande Lindström Johanna
Vice ordförande Ansa Patrik
Sekreterare Theman Torbjörn
Infoansvarig Fodstad Christoffer
Ekonom Carpelan Yann
Tutoransvarig Wikman Siv-Inger

Utmärkelser

Förtjänsttecken i guld    
Rektor Wolff Henrik
Lindberg Christian

Förtjänsttecken i silver     
Ahlström Hans
Ansa Patrik
Kvickström Anneli
Lindström Johanna
Madsen Mats
Sahlstedt Kim
Wikman Siv-Inger

ASK styrelse och fullmäktige 2000

ASK styrelse och fullmäktige 1998