Vem är georg von wendt?

Vem är georg von wendt?

När ASK fyllde 10 år mottog kåren en gåva av Arcadas dåvarande forskningsdirektör Lars Lundsten. Ett nyinstiftat pris till minne av Lars farmorsfar Georg von Wendt. På ASKs 11:e årsfest, år 2008, delades det första priset ut till ASKs styrelseledamot Linda Helenius. Efter det har priset delats ut på ASKs årsfest till en person som klarat sina studier med briljans, deltagit i någon form av forsknings- och utvecklingsverksamhet samt varit aktiv inom studentrörerlsen.

Vem var denna Georg von Wendt då?

Georg von Wendt var på många sätt en aktiv och driftig man som under sina levnadsår 1876-1954 var en av de inflytelserika men samtidigt stora doldisarna i första republiken. Han var medlem av den sista ståndslantdagen, fungerade som Svenska folkpartiets första partisekreterare (1906-1907) och verkade som en av de tidiga centralgestalterna inom Elanto, Aero (Finnair) och Rundradion. Under de kritiska månaderna 1917-1919 då Finlands öde som suverän nation avgjordes jobbade von Wendt bland annat med att sätta upp beskickningarna i Paris och Stockholm. Han förhandlade i smyg med bolsjekvikernas representant för att utröna när senaten lämpligen skulle vända sig till Lenin för att få erkännande för Finlands självständighet. Sin egentliga karriär gjorde von Wendt som vetenskapsman. Hans bakgrund var inom medicinen men han fungerade som professor i husdjursslära vid Helsingfors universitet 1910-1943. Inom vetenskapliga kretsar minns man honom numera som en tidig representant för eugenik (rashygien), den vetenskapliga ansats som låg till grund för den ideologi som bland annat gav upphov till Samfundet Folkhälsan och Väestöliitto.

Rashygienisk forskning utövas i våra dagar under rubriken “genetik”. Under sin karriär som riksdagsman 1919-1922 var von Wendt en tidig  föregångare till Christoffer Taxell. I samma anda som den så kallade taxellska paradoxen jobbade von Wendt för enspråkiga svenska särlösningar i samhället. Bland dessa förverkligades Borgå stift och kulturautonomin inom grundutbildningen.

Lars Lundsten, som 2016 jobbar som överlärare på Arcada, tyckte då och tycker fortfarande att det är väldigt viktigt att när man studerar på högskolenivå inte bara tänker på sin egen utbildning och karriär, utan med ett lite bredare perspektiv på framtiden. Hans åsikt är att yrkeshögskoleparadigmet tolkas allt för smalt, att man utbildar yrkesmänniskor inom den egna branschen. Lars vill poängtera vikten i att förutom sköta sina studier, att man även skall utveckla sig själv vetenskapligt och intellektuellt, socialt eller politiskt. Viljan var då att försöka uppmärksamma studentorganisationerna och -föreningarna att studentens liv är inte enbart handlar om att gå på föreläsningar, avlägga studiepoäng och dricka öl. Studietiden borde vara så mycket mer än så.

Sedan Georg von Wendt levde har den redan hunnit gå en hel del år, men det finns mycket i hans liv och historia som skulle må bra av att leva vidare. Georg som innan han fyllt trettio hade avlagt två doktorsutbildningar ägnade hela sitt yrkesverksamma liv inom forskning- och utveckling. Vid sidan om sitt heltidsjobb som professor var han aktiv inom politiken och som samhällsdebattör. Därtill var han mycket teknikintresserad och var en av de första i Finland som ägde ett körkort, för det hade han åkt till Tyskland för att införskaffa. Mellan 30- och 40-talet kom han även underfund med diafotografering och var av de första som fotograferade på färgdia.

Lars hoppas att studenterna idag skall ta med sig av de egenskaper som Georg von Wendt hade. Främst kanske kombinationen, mångsidigheten och ambitionerna, att utveckla sin egen karriär, tänkandet och forskandet. Att inse det sociala ansvaret och ansvaret för samhället. Alla delar är viktiga. Det är inte ett privilegium utan en skyldighet.

Priset som delas ut av alumnkommittéen bestående av Lars Lundsten och tidigare prisvinnare, dvs medlemmarna i Arcadas alumnakademi skall även fungera som en uppmuntran till att mera aktivt delta i forsknings- och utvecklingsarbete. Högskolan är inte ett smörgåsbord dit man kommer och plockar de bästa bitarna utan är ett ställe där man själv aktivt deltar med sitt kunnande. Lars hoppas att alumnakademin skall kunna fortsätta förvalta historien om Georg von Wendt och föra hans historien vidare.

Georg von Wendts Urkund

Georg von Wends stipendiemottagare

2008 - Linda Helenius
2009 - Lotta Ahokas
2010 - Lotta Grönroos
2011 - Tomas Kindstedt
2012 - Jenna Martikainen
2013 - Maria Schmidt
2014 - Ida Julin
2015 - Mikael Ekholm
2016 - Marco Eckhardt
2017 - Pia Bengts

Fatgillet, en alumnförening för ASK och Novium

Fatgillet, en alumnförening för ASK och Novium

Cor-husets bastusällskap - CBS

Cor-husets bastusällskap - CBS