Cor-husets bastusällskap - CBS

Cor-husets bastusällskap - CBS

Idén till ett eget bastusällskap föddes just före ASK sillizen 2015. Utan att fundera på det desto mera slog man slag i saken och utlyste en öppen inbjudan för de som ville bli medlemmar att infinna sig i kabinetten under den pågående sillizen. Det nya sällskapet, Cor-husets bastusällskap CBS valde en ordförande, Armi Murto och en vice ordförande Freja Blomqvist, som båda fungerade som toastmasters på sillizen. Därtill valdes en sekreterare, Niklas Andersson och en ekonom, Annika Eskman. Stadgarna skrevs högtidligt ner på postit-lappar. Det kom överens om att ASK silliz-bastu och första maj-bastun är de tillfällen som bastusällskapet officiellt ordnar. Det är även under de tillfällen man kan ansöka om medlemskap i sällskapet. Under den första bastubadningen anslöt sig kring 20 medlemmar. Alla medlemmar fick ett smeknamn och några tilldelades även hedersfulla bastuuppgifter. Bara för att nämna några; Bastu major, Sexy Ass, Maskotti, Antibastuansvarig och Hångelpojken, och utan att avslöja medlemmarna. Den utsöka enstjärniga Jaloviinan är klubbens officiella bastudryck. Inget för svaga.

Idag har sällskapet utökats och består av ett 40-tal medlemmar. På ASK årsfest 2016 mottogs ett hedersmedlemsskap i sällskapet som gåva av CBS. Cor-husets bastu och kabinett fungerar naturligt som sällskapets home-base. I kabinetten hålls även alla officiella möten. Sebastian Partanen har skapat en bastubön, som idag finns nerskriven på ett laminerat kaffefilter. Även en sång har skrivits för CBS, dock är den inte officiell ännu. Men kanske vi i framtiden får höra en ny vers till sången Gäddan.

På möten diskuteras nya medlemmar, planeras följande bastuträffar samt vem som skall få förtjänsttecken, och i vissa fall delas de också samtidigt ut. Första förtjänsttecknet gick till Sebastian Westergård, som mottog Gyllene bastu-medaljen. Medaljen ges till en person som är aktivt med på allt och har gjort "sitt bästa och lite till". Sällskapet har förutom en hel del interna utmärkelser även ett vandringspris i form av en pokal. Den som innehar pokalen för tillfället måste se till att det alltid finns Jallu i den. Efter ett år får innehavaren bestämma vem hen vill ge den till näst.

I princip kan vem som helst bli medlem, så länge man lämnat in en ansökan. Sällskapet är inte bundet till någon skola, förening, eller studerandekår. Alla som tycker om bastu är välkomna med. Medlemmar kan vara studerande eller utexaminerade. Det är inget krav att ens ha någon koppling till yrkeshögskolevärlden. Man kan bli medlem genom att dyka upp på någondera av evenemangen. Man skall förklara varför man vill vara med i föreningen. Hittills har alla fått bli medlemmar som har ansökt (alla har ändå haft godtagbara orsaker varför de vill bli medlemmar). Några specifika målsättningar hur stor föreningen skall bli finns inte, men både Freja och Annika är överens om att ju större desto roligare.

För Freja är den roliga med sällskapet att få träffas och umgås med både studerande och utexaminerade över åldersgränserna. Det är ett ypperligt tillfälle för unga att få tala med äldre och vice versa. Det är också roligt att kunna gå på andra tillställningar än studiefester men ändå hålla sig kvar i kulturen.

För Annika är det roligast när man får träffa människor från olika skolor, och att få göra saker tillsammans med gamyler. Det är ett jättebra gäng, medlemmarna satsar och vill trots att det inte är någon seriös förening. Antagligen därför som traditionen fortsätter också, för det finns inga måste.

I januari 2017 ordnades föreningens första sitz, överraskningsvis med bastutema. 30 medlemmar klädda i badrockar och badmössor festade loss i Cor-huset. Under kvällen ordnades olika programpunkter, bl.a. bastuquiz med olika frågor om bastun. Vinnaren fick små bastuhandukar och en liten jalluflaska.

I framtiden hoppas Freja och Annika att föreningen skall ordna fler bastubesök. Åka med större gäng och bada bastu runtom i landet. Eller på somrarna ordna bastu-kräftskivor för medlemmarna.

Vem är georg von wendt?

Vem är georg von wendt?

ASK utveckling

ASK utveckling