ASK utrymmen 1997-2017

ASK utrymmen 1997-2017

1998

ASK fick ta över TLKs kopieringsrum på Skogsmansgränden 3, i norra Hagalund

1999

ASK presenterar tillsammans med de tre studentföreningarna ett förslag på en fördelning av utrymmen i den nya skolbyggnaden som då kallades Arcada II, senare Arcada Nova. Man önskade då sig ett utrymme för tutorverksamhet (20 kvm), Styrelse- och generalsekretarrum (25 kvm), Studernföreningsrum (3*25 kvm), samt ett klubbutrymme för samtliga studerande, inklusive kök och exklusive wc (450 kvm). I det nya klubbutrymmet skulle även planeras in en caféverksamhet.

2004

ASK får nya utrymmen i samband med högskolans flytt till Arabiastranden. Rum A504 finns till för ASK, där GS har sin arbetspunkt, plus ett mötesbord och arkiv. På första våningen, i F141, delar ämnesföreningarna på ett gemensamt utrymme.

2005

COR-husplaneringen tar fart på allvar. Efter mycket diskussion i ASK, fullmäktige, Äldres Råd och COR-husgruppen besluts att nya COR-huset skall få en bastu.

Under året mottogs understöd från Konstsamfundet, Svenska litteratursällskapet, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond samt William Thurings stiftelse. Totalt mottogs 465 000 € i understöd. Understöden flyttades till byggnadsfonden för COR-huset.

2006

14.12.2006 flyttade kåren och specialföreningarna till nya utrymmen i COR-huset på Majstadsgatan 11. Huset består av 450 kvm och är i sin helhet till studerandekårens förfogande. I de nya utrymmena har ASK ett eget kontor, och specialföreningarna delar på ett kontor.

Under året mottogs understöd från Svenska Kulturfonden, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, William Thuringssiftelse, föreningen Konstsamfundet , Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne samt stiftelsen Arcada. Totalt mottogs 720 000 € i understöd. Understöden flyttades till byggnadsfonden för COR-huset.

2007

Caféverksamheten i Cor-huset inleddes i januari 2007. Även externa uthyrningar inleddes.

Under året mottogs understöd från Sparbanksstiftelsen i Helsingfors på 100 000 €. Understödet flyttades till byggnadsfonden för Cor-huset.

2008

Under året mottogs understöd från XX Totalt erhölls bidrag på 140 000 €. Understödet flyttades till byggnadsfonden för Cor-huset.

2011

Specialföreningarna och ASK bytte kontorsutrymmen på andra våningen i Cor-huset, så att ASK nu fick ett större konto som inreddes med två stycken arbetspunkter för personalen, en arbetspunkt för ordförande och en allmän för styrelsen. 

De tre musketörerna

De tre musketörerna

Äldresråd

Äldresråd