ASK styrelse och fullmäktige 2003

Fullmäktige

Ordförande Weckström Niklas, HoSK
I vice ordförande Jacobsen Heidi, TLK
II vice ordförande Wassenius Fredrik, Commedia

Achrén Carina
Ahonen Tomi
Carlsson Christer
Eichholz Stina
Ekström Anni
Eriksson Tove
Fagerman Robert
Fredriksson Hanna
Jakobsson Kjell
Karlsson Jessica - 05/2003
Karlström Krister
Liljeqvist Thomas
Nyberg Anu -05/2003
Nyholm Dennis
Pihlflykt Charlotta
Tillman Joel
Treuthardt Anette 05/2003 -
Vahlqvist Birgitta 05/2003 -
Åström Peik
Äkäslompolo Rainer

Styrelse

Ordförande Heselius Björn
Vice ordförande Lindqvist Joakim
Infosekreterare Järnström Erica
Ekonom Packalén Benjamin
Tutoransvarig Länsiluoto Mikko
Högskolepolitiskt ansvarig Lindlöf Niklas
Internationellt ansvarig Ödahl Katarina - 31.7.2003
Nystén Petra 1.8.2003 -

UTtmärkelser

Förtjänsttecken i guld
Weckström Niklas

Förtjänsttecken i silver
Lindqvist Joakim
Packalén Benjamin
Tillman Joel

Sekretariat

Generalsekreterare Luostarinen Oona - 30.4.2003
Generalsekreterare Raimala Mikaela 18.8.2003 -

ASK styrelse och fullmäktige 2004

ASK styrelse och fullmäktige 2002