ASK styrelse och fullmäktige 2002

Fullmäktige

Ordförande Karlsson Jessica, HoSK
I vice ordförande Riska Thomas, TLK
II vice ordförande Nyberg Anu, HoSK

Byskata Heidi
Eichholz Stina
Eriksson Tove
Hafren Jenny
Granroth Ann-Catrin
Jacobsen Heidi
Johansson Fredrik
Jossfolk Lisa
Liljeqvist Thomas
Lindberg Magnus
Nyholm Dennis
Rimaila Katarina
Rönnberg Pia
Salmi Lena
Sederlöf Kim
Silfver Kristoffer
Treuthardt Anette
Åström Peik

Styrelse

Ordförande Heselius Björn
Vice ordförande Koivuporras Marika
Sekreterare Sørensen Caroline
Infoansvarig Harjula Jenny
Ekonom Lundén Jenny
Tutoransvarig Lindqvist Joakim

Utmärkelser

Hedersmedlem
Ordförande emeritus Lindberg Christian 8.11.2002

Förtjänsttecken i silver
Heselius Björn
Koivunporras Marika
Karlsson Jessica

Sekretariat

Generalsekreterare Krogell Anders -30.4.2002
GeneralsekreterareLuostarinen Oona 1.4.2002-
Verksamhetsledare för kårhusprojektet Berndtsson Oskar

 

ASK styrelse och fullmäktige 2003

ASK styrelse och fullmäktige 2001