ASK styrelse och fullmäktige 2001

Fullmäktige

Ordförande Karlsson Jessica, HoSK
I vice ordförande Riska Thomas, TLK
II vice ordförande Pöntinen Anders, HanSe SF

Andersson Lina
Främling Kurt
Frölander-Ulf Lena
Gustafsson Kristina
Hafrén Jenny
Hellbom Henrik
Ingström Linda
Johansson Fredrik
Jossfolk Lisa
Kronman Jennie
Köhler Jussi
Liljeqvist Thomas
Lindberg Magnus
Lindström Johanna
Sandström Jon
Silfver Kristoffer
Svensson Nina
Wikman Siv-Inger

Styrelse

Ordförande Nyberg Anu
Vice ordförande Högnäs Kristian
Sekreterare Koivunporras Marika
Infoansvarig Tillman Joel
Ekonom Millner Jaron
Tutoransvarig Salmi Lena -30.6 2001
Tutoransvarig Tillman Joel 1.7.2001-

Utmärkelser

Förtjänsttecken i silver
Nyberg Anu
Salmi Lena
Weckström Niklas

Sekretariat

Generalsekreterare Paola Dadda - 30.4.2001
Generalsekreterare Krogell Anders 1.5.2001-

ASK styrelse och fullmäktige 2002

ASK styrelse och fullmäktige 2000