ASK styrelse och fullmäktige 1998

Fullmäktige

Ordförande Wermudsén Juha, TLK
I vice ordförande Virtala Mikko, HanSe SF
II vice ordförande Fodstad Christoffer, TLK

Ahlström Hans
Alhonen Marina
Braxen Karin
Eklund Johanna
Fjäder Maria
Gustafsson Johanna
Ikonen Tom
Lemström Christian
Lindberg Niklas
Marsti Jannica
Naumanen Mia
Palmgren Isabella
Pihkanen Aleksi
Stark John
Tallberg Anette
Wermundsen Kari

Styrelse

Ordförande Lindberg Christian
Vice ordförande Lindström Johanna
Sekreterare Madsen Mats
Infoansvarig Sahlstedt Kim
Ekonom Ansa Patrik
Tutoransvarig Kvickström Anneli

Utmärkelser

Första verksamhetsåret utdelades inga förtjänsttecken

ASK styrelse och fullmäktige 1999