#FRIDADA peppu ja paita

#FRIDADA peppu ja paita

Under årens lopp har säkert tusentals vänskapsband knutits tack vare studerandekåren och dess verksamhet, och alla är på något sätt unika. Två energiknippen som hittade varandra i ett tidigt skede av studierna är Frida Johansson och Ida Julin. Ida inledde sina producentskapstudier på Arcada 2011 och ett år började Frida på samma utbildningslinje. Ida som är en aktiv tjej blev naturligt tutor för de nya studerande, och där fick de båda kontakt också första gången. I mediekulturstudierna ingår flera kurser där man inkluderar flera olika årskurserna och där varje producent har en produktionsassistent från en lägre årskurs. Så första raggningsrepliken från Ida blev “Hej, du får vara min produktionsassistent i Fiktion 2-kursen”, varav Frida svarar “Ooooookey”.

Nu, i Cor-husets soffa, 5 år senare skrattar båda hysteriskt över situationen och skämtar med att efter det gjorde Frida allt som Ida gjorde. Ida var tutor, så ett år senare blev Frida tutor. Efter två år som deltagare och arrangör för Analogtrippen blev Ida hjälpledare för att följande år fungera som ledare, när då igen Frida var hjälpledare, och året därpå ledare. Sen lyckades de även följas åt i ASKs styrelser, Ida som tutoransvarig 2013 och som ordförande 2015. Frida som vice ordförande och tutoransvarig 2014 och som vice ordförande till Ida 2015.

Två producenter med ansvar i ryggmärgen

Båda två har producentskapet i sin benmärkt och det var väldigt naturligt att ta ansvar, vara aktiv och samtidigt jobba med många bollar i luften. Lite väl tufft blev det kanske för Ida under det sista året med både slutarbete, praktik och ASK styrelsearbete samtidigt. Därför var en av hennes “krav” när hon gick med på att ställa upp som ASK ordförande att Frida skulle bli hennes vice ordförande. Henne kunde hon lita på och de kände varandra utan och innan.

För Frida blev det två år på raken i ASK styrelsen. Hon fick uppleva två väldigt olika ledare i Jani Räisänen och Ida. Samtidigt kändes det bra att få jobba två år med samma sak, efter ett år började man först bli varm i kläderna. Då visste man också vad man ville satsa mera på under det andra året. Det var också känslan av att kunna påverka som var stark. Fast det i efterhand känns som smågrejer, var de då, när man var mitt inne i det som stora projekt som man var stolta över att man drivit igenom eller jobbat hårt för. Under Frida och Idas gemensamma år i styrelsen lyckades de som första högskola i Finland skaffa en Starbucks kaffemaskin till skolan.

Kaffemaskiner och riksdagsval

Samma år var det riksdagsval, och hela styrelsen jobbade hårt med att försöka engagera studerande i valet och driva hårt på utbildningsfrågor. Idas tema var marknadsföringen. Hon ville lyfta fram kåren, och få medlemmarna att veta vem ASK är. Studerandekåren skall vara en modern organisation och det skall även synas utåt. Året innan, alltså under Fridas första år i styrelsen likviderades också ASK Ab. Det gjorde att det fanns mera tid för den övriga verksamheten och inte så mycket Cor-huset och byråkrati.

Att vara så nära vänner som Frida och Ida är var såklart också en utmaning i styrelsearbetet. De var dock mycket noga med att skilja på styrelsearbetet och fritiden, fast de hängde ihop nästan dygnet runt. Eftersom båda har talets förmåga, och det t.o.m är riktigt svårt att få dem tysta emellanåt så var det också genom talet som de oftast kom fram till sina beslut. Tillsammans diskuterade de balansen mellan vänskap och förhållandet ordförande-vice ordförande. Efter vissa styrelsebeslut, där vi varit av olika åsikt kunde de efteråt diskutera, personliga åsikter och sina professionella åsikter. Det var också viktigt, speciellt i början av gemensamma styrelseåret att klargöra för andra att vi är där i våra professioner och inte som vänner. Samtidigt var det för Ida som ordförande skönt att ha en nära vän som vice som känner en ut och in, och vet vilka beslut man själv skulle ha fattat.

Att skilja på sina roller

Fast man är nära vänner behöver dock inte alltid betyda att man alla gånger är av samma åsikt. Säkert minst lika ofta var de av olika åsikter om ärenden som diskuterades eller i beslut som behövde tas. Genom en öppen dialog och positiv debattkultur kunde de även visa gott exempel till den övriga styrelsen att det är okej att ha olika åsikter, och att man kan framföra den på ett sakligt sätt.

Båda är ändå överens om att det var årsfesten som var det roligaste under hela styrelseåret. Båda var aktivt med i planeringen och genomförandet. Ida satt även som årsfestkommitténs ordförande. Eftersom ASKs årsfest alltid ordnas i november, blir det också som en slags slutfest, och det är någonting som man ser fram emot under hela året. För Frida var det så roligt att hon fortsatte sitta med i årsfestkommittén som ordnade årsfesterna också följande åren 2014 samt 2015. Ida satt även med i förtjänstteckenkommittéen 2013 samt 2016.  

De som varit aktiva vet att tidsplanering är A och O. Men fast man är bra på det är det knappast alla som skulle klara av ett års aktivt styrelsearbete. Under alla Fridas styrelseår jobbade hon vid sidan om 2-3 dagar i veckan. Då är det extra viktigt att var noga med att berätta exakt vad det är du behöver och vad du förväntar dig av andra. Andra knep för att underlätta arbetet är t.ex. att ha styrelsemöten på samma veckodag och tid, så att man kan planera in det på förhand. Ida och Frida jobbade även mycket med delade kalendrar. Så att alla hela tiden kunde följa med vad de andra i styrelsen höll på med och när man kunde få kontakt med dem och inte.

Efter att Ida blev klar, tog hon emot ett jobb på Tjäreborg och har nu spenderat några månader utomlands. Frida och Ida har ändå fortsatt att upprätthålla kontakten, och de lär de nog också göra, antagligen livet ut. De har ett speciellt band, de har upplevt en hel del under sina studieår tillsammans och man kunde lika gärna missta dem som syskon.

"Har vår vänskap klarat ett år i styrelsen så kommer den att överleva ganska mycket efter det också. Vi är tillräckligt lika med tillräckligt olika."