All in ASK historia

Askbladet har fötts

I reglementet för Askbladet framkommer det att det är studentkårens medlemstidning som skall utkomma fyra gånger per år. Den är avsedd för ASKs intressenter, men i huvudsak ASKs medlemmar. Det skall vara en politiskt obunden tidning och som kontrolleras av ASKens styrelse som även fungerar som utgivare av tidningen.

Äldresråd

I ett e-post från Björn Heselius, dåvarande styrelseordförande 2002, framgår att tanken på ett äldresråd för ASK har fötts. Syftet var att handplocka alumner som skulle kunna vara till nytta för kåren och dess verksamhet. Äldresrådet skulle vara ett rådgivande organ men som även skulle vara med och forma framtiden.