ASK tutorering

Vartefter Arcada har vuxit har även ASKs tutorverksamhet vuxit, och läsåret 2016-2017 hade ASK ca 70 stycken tutorer varav ca 20 fungerade som internationella tutorer. Två av årets tutorer är Ann-Sofie Gustafsson och Mats Söderman.  

Alla studerandes Cor-hus

Redan i planeringsskedet av nya Arcada-huset stod det tidigt klart att ett eget utrymme ytterom Arcada skulle planeras för kåren och ämnesföreningarna. Det för att ge större flexibilitet och mera möjligheter till kvälls- och veckoslutsevenamang i studentikos anda.

TILITYSMAFFIAN

När själva namnet Tilitysmaffian kom till är det inte riktigt någon som kommer ihåg. Högst antagligen i något svagt och trött ögonblick en sen natt när gänget satt efter stängningstid och skulle räkna kassan och inventera kvarvarande lagret.

PARTYPRISSARNA FRÅN ÅLAND OCH KYRKSLÄTT

Hösten 2004 inledde två för varandra då okända killar sina mediastudier på Arcada, Stefan Gustafsson från Åland och Henri “Jäppi” Savolainen från Kyrkslätt. Eftersom ingendera av dem är speciellt osocial eller blyg tog det inte många veckor för båda hade hittat nya vänner och blivit rektyterade till den då relativt nya ämnesföreningen Commedia.

Askbladet har fötts

I reglementet för Askbladet framkommer det att det är studentkårens medlemstidning som skall utkomma fyra gånger per år. Den är avsedd för ASKs intressenter, men i huvudsak ASKs medlemmar. Det skall vara en politiskt obunden tidning och som kontrolleras av ASKens styrelse som även fungerar som utgivare av tidningen.

Äldresråd

I ett e-post från Björn Heselius, dåvarande styrelseordförande 2002, framgår att tanken på ett äldresråd för ASK har fötts. Syftet var att handplocka alumner som skulle kunna vara till nytta för kåren och dess verksamhet. Äldresrådet skulle vara ett rådgivande organ men som även skulle vara med och forma framtiden.